Нашите компетентни служители с удоволствие ще Ви подкрепят при следните дейности:

  • Услуги за нови предприемачи
  • Планиране на развитието
  • Покупка и продажба на компании
  • Изготвяне на бюджети
  • Провеждане на Due Diligence
  • Провеждане на фирмено оценяване
  • Консултации при реорганизация
  • Изготвяне на икономически анализи
  • Подкрепа