Посредством нашите тесни връзки с външни експерти можем да изясним всички правни проблеми, за да използваме всички правни случаѝ във Ваше полза.

  • Трудово и социално право
  • Корпоративно право
  • Договорно право
  • Търговско право
  • Правни въпроси при несъстоятелност