Нашите компетентни служители с удоволствие ще Ви подкрепят при следните дейности:

  • задължителен и доброволен одит
  • специални одити
  • придружаващ одит на счетоводството