Екипът ни подкрепя ликвидатори при работата им посредством създаване на екпертни оценки

  • частни и съдебни експертни оценки
  • експертни оценки за оценяване на предприятия
  • оценка на дружествени дялове