Нашето дружество се занимава също и с цялостно разработване и представяне на проектни предложения по оперативни програми на ЕС, които се изпълняват в България – ето и услугите, които предлагаме:

  • основаване на фирма с всички необходими регистрации.
  • подкрепа при сертифициране на инвестицията
  • разработване, представяне и управление на проектни предложения по програми, финансирани от ЕС
  • Анализ, оценка и създаване на бизнес планове за проектни предложения по оперативни програми на ЕС.