Нашите компетентни служители с удоволствие ще Ви подкрепят при следните дейности:

  • Изготвяне на Вашето финансово счетоводство
  • Изготвяне на годишни финансови отчети (IFRS)
  • Изготвяне на междинни отчети
  • Изготвяне на Отчети за приходите и разходите
  • Изготвяне на данъчни баланси на предприятието
  • Провеждане на консултации за саниране на предприятия
  • Подкрепа при несъстоятелност
С удоволствие ще поемем вместо Вас също и всички въпроси, свързани с уреждане на отношенията със служителите като например:
  • Назначаване и освобождаване на служители
  • Изготвяне на месечните ведомости за заплати