Нашите експерти ще Ви подкрепят професионално и надеждно по всички данъчни въпроси, като например:

  • Представителство пред данъчните служби
  • Изготвяне на данъчни декларации
  • Контрол
  • Национално и международно данъчно планиране
  • Провеждане на външни одити
  • Консултации във връзка с основаване на предприятие
  • Консултации при реорганизации
  • Подкрепа при жалби до Върховни съдилища
  • Консултиране при избор на съответната правна форма на предприятие
  • Данъчни консултации за групи от фирми